Record details

Title
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
Statement of responsibility
    David Dolejš
Other titles
    Geology of the surroundings of Mladotice, NNW of Plzeň
Author
    Dolejš, David
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 45-47
Year
    1996
Notes
    1 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    Barrandien
    geologie regionální
    intruze
    karbon
    kontaktní horniny
    kvartér
    proterozoikum
    terciér
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Manětín (Plzeň-sever)
    Plasy (Plzeň-sever)
Keyword
    11-42
    12-31
    Geologické
    Manětín
    Mladotic
    Okolí
    Plasy
    Plzně
    Poměry
    Ssz
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012