Record details

Title
    Geologické postavení skalicko-žitenických eocenních křemenců u Litoměřic
Statement of responsibility
    Miroslav Váně
Other titles
    Geological position of Eocen quartzite in Skalice-Žitenice close to Litoměřice
Author
    Váně, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 22
Pages
    s. 3-6
Year
    2001
Notes
    Anglické, německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Severočes. Muz., přír. Vědy
Subject group
    eocén
    geologie regionální
    křemenec
    křída-svrchní
    litologie
    litostratigrafie
    sedimenty klastické
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    ČR-Čechy
    Skalice (Litoměřice)
    Žitenice (Litoměřice)
Keyword
    Eocenních
    Geologické
    Křemenců
    Litoměřic
    Postavení
    Skalicko-žitenických
Abstract (in english)
   The article solves the question of the stratigraphic position and original outcrop of quartzite blocks occurring between Skalice and Žitenice close to Litoměřice. The outcrop of these quartzite samples was successfully discovered at a distance of 1.4 kilometers and in a somewhat higher position. Transportation of blocks was apparently carried out via solifluxion
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 9. 2008
Import date
    8. 8. 2012