Record details

Title
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
Statement of responsibility
    Zdeněk Gába
Other titles
    Geological knowledge of the July flood in 1997 (the Jeseníky area)
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 142-144
Year
    1999
Notes
    7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    antropogenní jevy
    eroze říční
    koryto
    kvartér Českého masivu
    metoda aktualistická
    povodeň
    recent
    řeka
    sedimentace recentní
    studie environmentální
    štěrk
    tok zdivočelý
    transport říční
    valoun
    zaoblení
Geographical name
    Bludov (Šumperk)
    ČR-Morava
    Rapotín (Šumperk)
    Sobotín (Šumperk)
    Šumperk
Keyword
    1997
    červenci
    Geologické
    Jesenická
    Oblast
    Povodně
    Poznatky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012