Record details

Title
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
Statement of responsibility
    Jiří Adamovič, Jaroslav Altmann
Other titles
    Geological information from the road tunnel construction at Hřebeč
Author
    Adamovič, Jiří, 1965-
    Altmann, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 149-151
Year
    1997
Notes
    3 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    boskovická brázda
    česká křídová pánev
    geologie strukturní
    křída-svrchní
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    perm
    riziko sesuvné
    řícení skalní
    sedimentologie
    tunel
Geographical name
    ČR-Morava
    Hřebeč (Svitavy)
Keyword
    14-34
    Geologické
    Hřebeč
    Poznatky
    Silničního
    Stavby
    Svitavy
    Tunelu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012