Record details

Title
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
Statement of responsibility
    Václav Pavlíček
Author
    Pavlíček, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 3
Pages
    s. 168-175
Year
    2003
Notes
    1 obr., 6 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
Conspectus category
    549
    55
Subject group
    bibliografie
    geologie regionální
    historie geologie
    hydrogeologie regionální
    jihočeské pánve
    lokalita mineralogická
    mapa geologická
    měření geofyzikální
    mineralogie topografická
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    nerostné suroviny
Geographical name
    České Budějovice
    Český Krumlov
    ČR-Čechy
    Jindřichův Hradec
    Písek
    Tábor
Keyword
    Čech
    Geologické
    Jižních
    Oblasti
    Výzkumy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012