Record details

Title
    Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
Statement of responsibility
    Bohdan Koverdynský, Josef Večeřa
Other titles
    Geological researches in the Libina prognostic area
Author
    Koverdynský, Bohdan, 1937-
    Večeřa, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 118-120
Year
    1991
Subject group
    geochemické indície
    geologie regionální
    indicie geochemické
    průzkum ložiska
    rudy Au
    silesikum
    tektonika regionální
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Libina
Keyword
    Geologické
    Libina
    Ploše
    Prognózní
    Výzkumy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012