Record details

Title
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
Other titles
    Geological, geomorphological and palaeoecological research of the sediments in the Srní area
Author
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Mentlík, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Quaternary, Late Cenozoic, Holocene, Late Glacial, sediments, radiocarbon dating, palynology, geomorphology, palaeoalgology, geology
Keyword
    Geologický
    Geomorfologický
    Okolí
    Paleoekologický
    Sedimentů
    Srní
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum na listu mapy 22-333 Srní začal v rámci geologického mapování v měřítku 1 : 25 000. Jezerní a rašelinné sedimenty skrývaly paleospektra (palynologie a paleoalgologie). Tato rostlinná společenstva indikovala pozdní glaciál (15 000-10 250 BP) a holocén (10 250-recent).
Abstract (in english)
   Geological, geomorphological and palaeoecological research of the sediments in the Srní area
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014