Record details

Title
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Petr Neruda, Martin Oliva, Libuše Smolíková
Other titles
    Geological and palaeopedological investigation at the archaeological locality Vedrovice Ia
Author
    Havlíček, Pavel
    Neruda, Petr
    Oliva, Martin
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 109-111
Year
    1997
Notes
    2 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    jevy periglaciální
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    lokalita archeologická
    mikromorfologie
    pedogeneze
    periglaciální jevy
    půda fosilní
    sedimentace eolická
Geographical name
    ČR-Morava
    Vedrovice (Znojmo)
Keyword
    24-34
    Archeologické
    Geologický
    Ia
    Ivančice
    Lokalitě
    Paleopedologický
    Vedrovice
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012