Record details

Title
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
Statement of responsibility
    Jiří Souček, Miroslav Fajst, Petr Kratochvíl, Tamara Sidorinová
Author
    Fajst, Miroslav
    Kratochvíl, Petr
    Sidorinová, Tamara
    Souček, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 77-78
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    amfibolit
    difrakce rentgenová
    fylit
    kamenivo přírodní
    orlicko-kladské krystalinikum
    proterozoikum
    rula
    svor
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Pěčín
    Souvlastní
Keyword
    14-14
    Díla
    Geologický
    Okolí
    Pěčín
    Petrologický
    Vodního
    Výzkum
    Žamberk
Abstract (in czech)
   Petrografická charakteristika různých typů hornin orlického krystalinika z ložiska stavebního kamene Souvlastí. Závěry mikroskopického výzkumu jsou doplněny studiem vzorků na rentgenovém difraktografu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012