Record details

Title
    Geologický a tektonický vývoj oblasti střední Evropy
Statement of responsibility
    Dana Procházková, Zdeněk Roth
Other titles
    Geological and tectonical development of Central Europe
Author
    Procházková, Dana
    Roth, Zdeněk, 1914-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 3
Pages
    s. 72-73
Year
    1991
Notes
    1 sch.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    deformace
    kvartér
    neogén
    neotektonika
    seizmologie
    tektonika regionální
Geographical name
    Evropa střední
Keyword
    Evropy
    Geologický
    Oblasti
    Střední
    Tektonický
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Vývoj během mladšího terciéru zformoval tektonickou kostru současného reliéfu střední Evropy. Mladoterciérní základ má jak reliéf Alp, Karpat a kerných pohoří Českého masívu a jeho okolí, tak deprese uvnitř Alpid i na epivariské platformě. Děje, jejichž produktem jsou výše uvedené orografické jednotky, zahrnující tektonické procesy, které vyvolává kolize africké litosferické desky (již přes 200 Ma rychlostí 25 mm/rok-např. Roth 1987) proterozoickým pevninským jádrem Evropy (Fennosarmatií). Před 19 -17 Ma vznikl za savsko-staroštýrské fáze západokarpatský oblouk, dalekosáhle vysunutý vůči Alpám; tehdejší tektonická aktivita dala základ reliefu střední Evropy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012