Record details

Title
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
Statement of responsibility
    Břetislav Adamus, Jana Kalendová
Other titles
    Geological pavilion - central collections of the Technical Mining University
Author
    Adamus, Břetislav
    Kalendová, Jana
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
Vol./nr.
    Roč. 131
Pages
    s. 4-5
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    historie geologie
    sbírka
    školství
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Báňské
    Centrální
    Geologický
    Pavilon
    Sbírky
    školy
    Vysoké
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012