Record details

Title
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
Statement of responsibility
    Ján Gašparik
Other titles
    Geological development and lithofacial characteristics of the Turčianska kotlina basin Neogene
Author
    Gašparik, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 90
Pages
    s. 43-55, 2 l. obr. příl.
Year
    1989
Notes
    1 obr., 1 pl.
    Anglické resumé
    il. + 1 mapa
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    andezit
    deprese intermontánní
    geologie regionální
    konglomerát
    litofacie
    litostratigrafie
    mapa geologická
    neogén
    tektonika
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    časti
    Geologický
    Južnej
    Kotliny
    Turčianskej
    Výplne
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012