Record details

Title
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
Statement of responsibility
    Jiří Kříž
Other titles
    Geological reserach of safe high level radioactivite waste (HLW) disposal in the Czech Republic (Melechov Massif)
Author
    Kříž, Jiří, 1943-
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Pages
    s. 53
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
Subject group
    deformace
    granitoidy
    hydrogeologie
    měření geofyzikální
    moldanubický pluton
    odpad radioaktivní
    projekt
    výběr staveniště
    zásobník podzemní
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dolní Město (Havlíčkův Brod)
    Koňkovice (Havlíčkův Brod)
Keyword
    Bezpečného
    České
    Geologický
    Masív
    Melechovský
    Odpadu
    Radioaktivního
    Republice
    Uložení
    Vysoce
    Výzkum
Abstract (in english)
   In 1997, geological, hydrogelogical and geophysical research of the Melechov Massif continued. Also started the work on final report on the non-destructive etape of research which will provide detailed characteristics necessary for selection of the Melechov Massif as the test locality of HLW disposal research programme. The report will be completed in 1998. The research followed the "General project of the geological activities related to the development of the deep disposal of HLW and spent fuel in the conditions of the Czech Republic" and was in 1997 co-ordinated by the Nuclear Research Institute in Řež. In cooperation with Charles University continued analysis of magmatic and metamorphic deformation of the Melechov Massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012