Record details

Title
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
Statement of responsibility
    Ivan Gnojek
Other titles
    The geological significance of local airborne magnetic anomalies in the southern part of the Gemer tectonic unit (SE Slovakia)
Author
    Gnojek, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 4
Pages
    s. 325-334
Year
    1990
Notes
    4 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    anomálie
    bazika
    gemerikum
    geologie regionální
    interpretace dat
    letecká měření
    magnetometrie
    meliatská série
    měření letecké
    metamorfismus
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    ultrabazika
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Východoslovenský kraj
Keyword
    Aeromagnetických
    Anomálií
    Gemeriku
    Geologický
    Jižním
    Lokálních
    Význam
Abstract (in czech)
   Výskyty vymezených anomálií magnetických těles svými malými rozměry a útržkovitě nespojitou distribucí v území jižního gemerika podporují poznatek o rozmístění meliatské skupiny v tektonických šupinách lokálního rozsahu, alespoň pokud jde o svrchní patro. Z územního rozsahu výskytů lokálních magnetických těles lze usuzovat, že meliatská skupina je rozšířena na území od Rimavské Soboty po jz. okraj Košic. Je pravděpodobné, že připovrchová ultrabazická tělesa v hloubkách od 50 do 400 m ve východním okolí Moldavy n.B., která představují svrchní patro zdrojů komárovecké anomálie, přísluší rovněž k této jednotce. Jejich vztah k hlubokému zdroji této velké anomálie zatím zůstává otevřený. Magnetické anomálie byly ověřeny na 23 lokalitách vzhledem k jejich zdrojům, pro 19 podobných anomálií byly učiněny interpretační prognózy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012