Record details

Title
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Marek Slobodník, Philippe Muchez, Willy Viaene, Lubor Žák
Other titles
    Geological implication of occurrence of the Pb-Zn mineralization in Devonian limestones of the Moravian Karst
Author
    Muchez, Philippe
    Slobodník, Marek, 1957-
    Viaene, Willy
    Žák, Lubor
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 90-92
Year
    1999
Notes
    1 obr., 18 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    devon
    inkluze fluidní
    kalcit
    kras
    ložisko typu Mississippi Valley
    metalogeneze
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    rudy barevných kovů
    solanka
    sulfidy
    tektonika zlomová
    vápenec
    vrásnění alpinské
    žíla
Geographical name
    Brno-Hády
    ČR-Morava
    Mokrá (Brno-venkov)
    Ochoz u Brna (Brno-venkov)
Keyword
    24-41
    Devonských
    Geologický
    Krasu
    Mineralizace
    Moravského
    Pb-Zn
    Vápencích
    Výskytu
    Vyškov
    Význam
Abstract (in english)
   Presence of Pb-Zn mineralization in limestones in the Moravian Karst region is compared with the Mississippi Valley-type deposits and their parent fluids. origin and migration of fluids are discussed from time and space point of view
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012