Record details

Title
    Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
Statement of responsibility
    Dušan Majcin, Anna Biela, Matej Škorvanek, Oto Fusán
Author
    Biela, Anna
    Fusán, Oto
    Majcin, Dušan
    Škorvanek, Matej
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Pages
    s. 79-86
Notes
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    550
Subject group
    geologie hlubinná
    gravimetrie
    hustota
    kůra zemská
    model dvojrozměrný
    profil geofyzikální
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko východní
Keyword
    Geologicko
    Hustotný
    KP
    Model
    Pozdĺž
    Profilu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014