Record details

Title
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
Statement of responsibility
    Ján Ivanička, Martin Kováčik
Other titles
    Geological-lithological and petrographical-geochemical characteristics of metamorphites in Hron complex SE of Benuš
Author
    Ivanička, Ján
    Kováčik, Martin
Language
    slovensky
Source title - serial
    Regionálna geológia Západných Karpat
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 113-120
Year
    1989
Notes
    2 obr., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Subject group
    analýza hornin
    fylit
    hronský komplex
    litologie
    metamorfismus
    oblast veporského krystalinika
    struktury hornin a minerálů
    tektonika
Geographical name
    Beňuš
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Beňuša
    Charakteristika
    Geologicko-litologická
    Hronského
    Jv
    Komplexu
    Metamorfitov
    Petrograficko-geochemická
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012