Record details

Title
    Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29
Statement of responsibility
    Miroslav Zádrapa, Jaromír Krejčí
Author
    Krejčí, Jaromír
    Zádrapa, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 28, č. 2
Pages
    s. 241-265
Year
    1983
Notes
    12 obr., 7 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    552
Keyword
    Geologicko-petrografické(granulometrické
    Klastických
    Sedimentů
    Spodnomiocénních
    Vrtu
    Zhodnocení
    Ždánice-29
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014