Record details

Title
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
Statement of responsibility
    Oldřich Zelenka
Author
    Zelenka, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 10
Pages
    s. 398-402
Year
    1986
Notes
    10 obr., 3 tab.
    il.
Classfication no.
    553.9
Conspectus category
    553
Keyword
    Armády
    Československé
    Geologicko-technologický
    Prostoru
    Sloje
    Uhelné
    Velkolomu
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012