Record details

Title
    Geologiczne i środowiskowe problemy gospodarowania i ochrony doliny górnej i środkowej Odry (Variant.)
Other titles
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat