Record details

Title
    Geologie Prahy a její ochrana
Statement of responsibility
    Václav Ziegler
Other titles
    Geology of Prague and nature conservation
Author
    Ziegler, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    s. 67-69
Year
    1992
Notes
    2 pl.,8 bibl. + 2 přílohy
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    Barrandien
    česká křídová pánev
    ochrana přírody
    reliéf
    stratotyp
Subject category
    chráněná geologická lokalita
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Praha
Keyword
    Geologie
    Ochrana
    Prahy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012