Record details

Title
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
Author
    Pašava, Jan
    Poruba, Z.
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Pages
    1
Keyword
    1998
    Břidlic
    černých
    Dvou
    Ed
    Facií
    Geochemie
    Geologie
    Horninového
    Lokalit
    Lysenko
    Modelových
    MŽP
    Ochranu
    Odbor
    Prostředí
    Proterozoiku
    Příkladu
    Roce
    Sulfidických
    Toxických
    Západočeském
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014