Record details

Title
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák, Otakar Štelcl, Jaromír Demek, Rudolf Musil
Other titles
    Geology and geomorphology of Moravian karst
Author
    Demek, Jaromír
    Dvořák, Jaroslav
    Musil, Rudolf, 1926-
    Štelcl, Otakar
Language
    česky
Source title - monograph
    Moravský kras - labyrinty poznání
Pages
    s. 31-75
Notes
    10 obr., 17 fot.
Subject group
    devon
    geologie historická
    karbon-spodní
    kenozoikum
    kras
    kvartér Českého masivu
    mesozoikum
    moravskoslezský devon a spodní karbon
    terciér Českého masivu
    vápenec
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravský kras
Keyword
    Geologie
    Geomorfologie
    Krasu
    Moravského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012