Record details

Title
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
Statement of responsibility
    Marie Adamová, Peter Pálenský, Zdeněk Novák, Slavomír Nehyba
Other titles
    Geology and lithology of the Lower Miocene sediments, Nosislav-3 Borehole
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Author
    Adamová, Marie, 1943-
    Nehyba, Slavomír
    Novák, Zdeněk
    Pálenský, Peter, 1959-
Language
    česky
Source title - serial
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 95-104
Year
    1993
Notes
    4 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    asociace minerální
    eggenburg
    geologie regionální
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    litofacie
    litostratigrafie
    miocén-spodní
    ottnang
    profil geochemický
    profil vrtný
Geographical name
    ČR-Morava
    Nosislav (Brno-venkov, Židlochovice)
Keyword
    Geologie
    Litologie
    Miocénu
    Nosislav-3
    Spodního
    Vrtu
Abstract (in english)
   Nosislav-3 Borehole situated in the Carpathian Foredeep SE of Brno, penetrated sediments of autochthonous Miocene, (Karpatian, Ottnangian and Eggenburgian) and reached the surface of Jurassic. The Karpatian.presentinamonotonousschlier development, was shown to be homogenous both mineralogically and geochemically. No significant geochemical differences were found between sediments of the uppermost Ottnangian and basal part of the Karpathian (the depth interval of 321-343 m). The boundary, previously placed at the depth of 340 m, remains to be poorly defined even after the biostratigraphical investigations.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012