Record details

Title
    Geologie paleozoických sedimentů vrtu Jablůňka-1 (Beskydy) : srovnání s vrtem Münsterland-1
Other titles
    Geology of Palaeozoic sediments of the deep borehole Jablůnka-1 (Beskydy Mts., NE Moravia) : comparison with the deep borehole Münsterland-1