Record details

Title
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
Statement of responsibility
    Jiří Otava
Other titles
    Geology of Paleozoic of the Litovelské Pomoraví Protected Area, Central Moravia
Author
    Otava, Jiří, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Vol./nr.
    Roč. 82
Pages
    s. 93-103
Year
    1997
Notes
    4 obr., 1 tab., 13 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Subject group
    devon
    flyš
    karbon-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    pánev sedimentační
    pískovce
    těžké minerály
Geographical name
    ČR-Morava
    Horka nad Moravou (Olomouc)
    Litovel (Olomouc)
    Mladeč (Olomouc)
    Nové Zámky (Olomouc)
    Stavenice (Šumperk)
Keyword
    CHKO
    Geologie
    Litovelské
    Morava
    Paleozoika
    Pomoraví
    Střední
Abstract (in english)
   The area of interest represents isolated outcrops situated between the Jeseníky and Drahany part of the Paleozoic Moravian-Silesian basin. Petrological and mineralogical study of graywackes, namely of translucent heavy mineral assemblages show similarities with both Nízký Jeseník and Drahany psammitic Lower Carboniferous material. Thus the idea of one continuos large Lower Carboniferous basin is supported. The contemporary separated pattern is the result of later displacement along the tectonic zone of Haná (the continuation of the Elbe lineament)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012