Record details

Title
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
Other titles
    Map 13-113 Sojovice. Geology of the Little Labe River-preliminary results
Author
    Havlíček, Pavel
    Holásek, Oldřich
    Stehlík, Filip
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Cretaceous, Quaternary, stratigraphy, fluvial sediments, aeolian sand, loess
Keyword
    13-113
    Geologického
    Geologie
    Kvartéru
    Listu
    Mapování
    Polabí
    Předběžné
    Sojovice
    Středního
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Vyhodnoceny a to předběžně kvartérní sedimenty eolického, fluviálního(spodno až svrchnopleistocenního stáří, různé akumulace, nejvyšší má bázi 101 a 74 m),deluvioeolického, deluviálního a organického původu ( zahájení zpracováni Hrabanovské černavy)
Abstract (in english)
   Map 13-113 Sojovice. Geology of the Little Labe River-preliminary results
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014