Record details

Title
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Other titles
    Map 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Geology of the Middle Labe River area - preliminary results
Author
    Břízová, Eva
    Dušek, Karel
    Havlíček, Pavel
    Holásek, Oldřich
    Manda, Štěpán
    Vodrážka, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2005
Thesaurus term
    Palaeozoic, Ordovician, Mesozoic, Cretaceous, Quaternary, loess, aeolian sand, fluvial and organic sediments
Keyword
    13-131
    Boleslav
    Brandýs
    Geologického
    Geologie
    Labem
    Listu
    Mapování
    Polabí
    Předběžné
    Stará
    Středního
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Podloží mapy Brandýs nad Labem - Stará Boleslav představují středně ordovické mořské sedimenty (darriwil). Spodní paleozoikum je překryto křídovými sedimenty (sladkovodní a mořský cenoman a mořský turon). Fluviální terasy Labe a Jizery jsou středno- a svrchnopleistocenního stáří. To samé platí pro spraše, sprašové hlíny a pravděpodobně také větrem vátý písek.
Abstract (in english)
   Map 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Geology of the Middle Labe River area - preliminary results
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014