Record details

Title
    Geologie věků v národním parku Zion
Statement of responsibility
    Josef Buček
Author
    Buček, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Věda a život
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 9
Pages
    s. 25-27
Year
    1990
Notes
    Nemáme ve fondu
Subject group
    jura
    ochrana přírody
    popularizace geologie
    thuring
Geographical name
    USA-Utah
Keyword
    Geologie
    Národním
    Parku
    Věků
    Zion
Abstract (in czech)
   Příspěvek seznamuje čtenáře s jedním z málo známých amerických národních parků, parkem Zion v jihozápadním Utahu. Geologicky je mladší než nedaleký Grand Canyon. Populární formou je popsán litologický charakter souvrství (trias až jura), odkrytých ve stěnách kaňonů a obsahujících zbytky fosilní fauny a flóry.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012