Record details

Title
    Geologie ve finančním rozpočtu USA na rok 1992
Statement of responsibility
    Zdeněk Pouba, Helena Klápová
Other titles
    Geology in the financial budget of the U.S.A. for 1992
Author
    Klápová, Helena
    Pouba, Zdeněk, 1922-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 9
Pages
    s. 279-280
Year
    1991
Notes
    1 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika
    plánování
    výzkum
Geographical name
    USA
Keyword
    1992
    Finančním
    Geologie
    Rok
    Rozpočtu
    USA
Abstract (in czech)
   Státní rozpočet USA má řadu předností, především v časovém předstihu jeho sestavování. V článku jsou rozepisovány složky rozpočtu na geologii na rok l992, který byl připraven již počátkem roku l991. Položky na geologii jsou zahrnuty v rozpočtech na vědu (National Science Foundation), NASA, U.S. Geological Survey v rozpočtu ministerstva energetiky. Z celkového objemu 1,081 mld. USD připadá zhruba polovina na geologickou službu (USGS), 516 mil. USD. Program USGS bude zaměřen na zvýšení kvality vody, výzkum globálních změn, ropu a zemní plyn, různé typy mapování a koordinaci digitalizace kartografických dat. Pro nás je poučné, že ve státním rozpočtu USA se objevuje pohled do budoucnosti přes minulost naší planety
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012