Record details

Title
    Geologisch-Tektonischer Bau der Gera-Jáchymov (Joachimsthal)-Störungszone und die daran gebundenen Uranlagerstätten : Exkursionsführer
Statement of responsibility
    Horst Kämpf
Author
    Kämpf, Horst
Language
    německy
Source title - serial
    Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften
Vol./nr.
    Jg. 185
Year
    1991
Notes
    il.
    obr., tab., bibl.
    Zkr. název ser.: Exkurs.-Führ. Veröff. GGW (Berlin)
Subject group
    exkurze
    geologie strukturní
    granit
    ložisko stratiformní
    metamorfika
    paleozoikum-spodní
    profil seizmický
    rudy barevných kovů
    rudy Sn
    rudy U
    rudy W
    saxothuringikum
    seizmotektonika
    vrásnění variské
    vulkanismus
    zemětřesení
    zóna zlomová
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jáchymov (Karlovy Vary)
    Mariánské Lázně (Cheb)
    SRN-Sachsen
    SRN-Thüringen
    Tellerhauser (SRN-Sachsen)
Keyword
    Bau
    Daran
    Exkursionsführer
    Gebundenen
    Geologisch-Tektonischer
    Gera-Jáchymov
    Joachimsthal)-Störungszone
    Uranlagerstätten
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012