Record details

Title
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
Statement of responsibility
    Marie Palivcová, Libuše Jilemnická, Vlasta Ledvinková, Jarmila Waldhausrová
Other titles
    Proceedings of the International Conference "Palaeozoic Orogenesis and Crustal Evolution of European Lithosphere" (Variant.)
Author
    Jilemnická, Libuše
    Ledvinková, Vlasta
    Palivcová, Marie
    Waldhausrová, Jarmila
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 2
Pages
    p. 316-317
Year
    1998
Notes
    9 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    alkalicko-vápenatý typ
    chemismus hornin
    diorit
    gabro
    granitizace
    granodiorit
    pluton
    složení mafické
    středočeský pluton
    tonalit
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČR-Čechy
    Teletín (Praha-západ)
Keyword
    Bohemian
    Calc-alkaline
    Central
    Geochemistry
    Geology
    Implications
    Mafic/felsic
    Origin
    Pluton
    Quarries
    Series
    Stratified
    Teletín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012