Record details

Title
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
Statement of responsibility
    Pavel Hanžl, Dash Bat-Ulzii, Miroslav Rejchrt, Jan Košler, Khasbazaar Bolormaa, Kristýna Hrdličková
Author
    Bat-Ulzii, Dash
    Bolormaa, Khasbazaar
    Hanžl, Pavel, 1964-
    Hrdličková, Kristýna
    Košler, Jan, 1965-
    Rejchrt, Miroslav, 1944-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 53, no. 2
Pages
    p. 201-234
Year
    2008
Notes
    2 obr., 10 diagr., 1 fot., 2 tab. fot., 5 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    551.2
    552
Conspectus category
    550
    552
Subject group
    chemismus hornin
    datování U/Pb
    geologie regionální
    granitoidy
    granodiorit
    horniny plutonické
    magmatismus
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geographical name
    Altaj, pohoří
    Gobi (Mongolsko a Čína)
    Mongolsko
Keyword
    Accreted
    Bodies
    Geochemistry
    Geology
    Gobi
    Implications
    Magmatic
    Mongolia
    Palaeozoic
    Plutonic
    Processes
    SW
    System
    Trans-Altay
    Volcanic-arc
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012