Record details

Title
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
Statement of responsibility
    F.J. Picha, Z. Stranik, O. Krejci, Zdeněk Stráník, Oldřich Krejčí
Author
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Pícha, František, 1933-
    Stráník, Zdeněk, 1931-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots
Pages
    s. 98
Notes
    1 CD
    V příloze CD celého sborníku
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie ropná
    jura
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    molasa
    pánev sedimentační
    posun horizontální
    subdukce
    subsidence
    tektonika
    terciér
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
    zkrácení kůry
    zóna riftová
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Carpathians
    Czech
    Foreland
    Geology
    Hydrocarbon
    Outer
    Republic
    Resources
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012