Record details

Title
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
Statement of responsibility
    B. Křelina, V. Milický
Author
    Křelina, B.
    Milický, Václav
Language
    anglicky
Source title - monograph
    7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976
Pages
    s. 36
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    konference
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    krušnohorský pluton
    ložisko kaolinu
    ložisko reziduální
    titan
Geographical name
    ČR-Čechy
    Karlovy Vary
Keyword
    Area
    Geology
    Karlovy
    Mineralogy
    Ti-kaolins
    Vary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012