Record details

Title
    Geology of Cretaceons formations in the Rutbah area, Western Desert, Iraq
Statement of responsibility
    Mojmír Opletal, Miroslav Rejchrt
Author
    Opletal, Mojmír
    Rejchrt, Miroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Vol. 67, no. 6
Pages
    p. 381-398
Year
    1992
Notes
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    analýza tektonická
    jura
    křída-svrchní
    litofacie
    sedimenty karbonátové
    sedimenty klastické
    terciér
    trias
Geographical name
    Irák
    Západní poušť-Rutbah
Keyword
    Area
    Cretaceons
    Desert
    Formations
    Geology
    Iraq
    Rutbah
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012