Record details

Title
    Geology of Muyombe and Luwumbu River areas.Explanation of degree sheets 1033, SW and SE quarters, Rep. No. 113,1-47
Other titles
    Geologie oblastí Muyombe a řeky Luwumbu. Vysvětlivky k mapě 1:100 000. Report ZGS č. 113, 1-47.
Author
    Kříbek, Bohdan
    Seifert, Antonín
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Explanations to the geological maps of the Zambia Republic, series of GDS
Vol./nr.
    Roč. 100, č. 113
Pages
    47
Year
    2001
Thesaurus term
    geology, petrology, geochronology, potential of mineral resources, Muyombe and Luwumbu River areas, Northeastern part of Zambia
Keyword
    113,1-47
    1033
    Areas.Explanation
    Degree
    Geology
    Luwumbu
    Muyombe
    No
    Quarters
    Rep
    River
    Sheets
    SW
Abstract (in czech)
   Litologie. strukturně-metamorfní vývoj oblasti; geochronologická korelace hlavních typů metamorfovaných a intrusivních hornin; stratigrafie jednotek sedimentárních hornin Karoo Superskupiny; magnetometrie a nerostné suroviny
Abstract (in english)
   Lithology; structural-metamorphic development of the area; geochronology correlation of main metamorphic and intrusive rock types; stratigraphy of sedimentary Karoo Supergroup units; magnetometry and economic geology
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014