Record details

Title
    Geology of Palaeozoic sediments of the deep borehole Jablůnka-1 (Beskydy Mts., NE Moravia) : comparison with the deep borehole Münsterland-1
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Geologie paleozoických sedimentů vrtu Jablůňka-1 (Beskydy) : srovnání s vrtem Münsterland-1
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Geologie
Vol./nr.
    Roč. 45
Pages
    s. 65-90
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Geol.
Subject group
    Český masiv
    devon
    diagenetické struktury
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karbon
    metamorfismus
    moravský devon a spodní karbon
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Jablůnka
    SRN-Nordrhein-Westfalen
Keyword
    Beskydy
    Borehole
    Comparison
    Deep
    Geology
    Jablůnka-1
    Moravia
    Mts
    Münsterland-1
    NE
    Palaeozoic
    Sediments
Abstract (in czech)
   Paleozoické horniny byly vrtem Jablůnka 1 zastiženy v hloubce 2890-6318 m v rozsahu eifel ? - namur A. Vliv blízké mobilní zóny ssv. směru lze spatřovat v téměř neustálé komunikaci s otevřeným mořem a v relativně zvýšených mocnostech famenu, tournai a hradecko-kyjovického souvrství (rozhraní spodní/svrchní karbon). Diagenetické až anchimetamorfní znaky hornin odpovídají strmému teplotnímu paleogradientu v karbonu, v rozmezí 70-80 °C/km. Poznatky z vrtu Jablůnka 1 jsou porovnávány s vrtem Münsterland 1 v s. Westfálsku, situovaným v zrcadlově symetrické pozici při sz. okraji variské předhlubně rhenohercynika. Oba vrty mají podobný stratigrafický sled a faciální vývoj. Závěr tektogenetického procesu na Moravě probíhal rychleji a intensivněji.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012