Record details

Title
    Geology of the carbonate evolution of the devonian and the Lower Carboniferous near Grygov, Přerov, Sobíšky and Hranice (Northern Moravia)
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis
Vol./nr.
    Vol. 21
Pages
    s. 37-62
Year
    1991
Notes
    7 obr.,13 bibl.
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Subject group
    devon
    devon-spodní
    facie
    moravský devon a spodní karbon
    profil vrtný
    sedimenty karbonátové
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Grygov
    Hranice
    Přerov
    Sobíšky
Keyword
    Carbonate
    Carboniferous
    Devonian
    Evolution
    Geology
    Grygov
    Hranice
    Lower
    Moravia
    Near
    Northern
    Přerov
    Sobíšky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012