Record details

Title
    Geomagnetic Field of Central Europe
Statement of responsibility
    Václav Bucha
Author
    Bucha, Václav
Editor
    Blížkovský, M.
    Bucha, V.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians
Pages
    s. 191-193
Notes
    1 obr., bibl. s.331-355
Subject group
    anomálie
    Český masiv
    hlubinná stavba
    magnetometrie
    mapa geofyzikální
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česká republika
    Evropa střední
Keyword
    Central
    Europe
    Field
    Geomagnetic
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012
    9. 12. 2013