Record details

Title
    Geomagnetically induced pipe-to-soil voltages in the Czech oil pipelines during October-November 2003
Author
    Bochníček, Josef
    Hejda, Pavel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Annales Geophysicae
Vol./nr.
    Roč. 23, č. 9
Pages
    s. 3089-3093
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3012105, GA AV ČR3cav_un_auth*0000908
    Překlad názvu: Napětí indukované na ropovodech v České republice během geomagnetických bouří v říjnu a listopadu 2003
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Czech Republic
    geomagnetic induction
    rapid time variations
Keyword
    2003
    Czech
    During
    Geomagnetically
    Induced
    October-November
    Oil
    Pipe-to-soil
    Pipelines
    Voltages
Abstract (in czech)
   Ačkoliv geomagneticky indukované proudy jsou zdrojem problémů technologických systémů zejména ve vysokých geomagnetických šířkách, účinek silných geomagnetických bouří se může projevit i v šířkách středních. Článek analyzuje napětí potrubí-zem naměřené na ropovodech v České republice koncem října a počátkem listopadu 2003.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013