Record details

Title
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
Statement of responsibility
    Jiří Žák, Pavel Kalenda, František Bláha, Jan Kořínek
Author
    Bláha, František
    Kalenda, Pavel
    Kořínek, Jan
    Slavík, Jiří
    Žák, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 84
Pages
    s. 165-174
Year
    1992
Notes
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    hornoslezská pánev
    konference
    monitoring
    průvodní jevy
    seizmologie
    těžba podzemní
    uhelná sloj
    vlastnosti mechanické
Subject category
    důlní geofyzika
    monitorování
    seizmoakustika
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Karviná
Keyword
    Basic
    Creating
    Geomechanical
    Geophysical
    Model
    Monitoring
    Physical
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012