Record details

Title
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
Statement of responsibility
    Tomáš Macek
Author
    Macek, Tomáš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 84
Pages
    s. 149-158
Year
    1992
Notes
    3 obr.,9 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    hornoslezská pánev
    konference
    mechanika hornin
    monitoring
    procesy geodynamické
    přístroje
    těžba podzemní
    uhelná sloj
Subject category
    monitorování
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Karviná
Keyword
    ČSA
    Experience
    Gained
    Geomechanical
    Installation
    Karviná
    Knowledge
    Mine
    Monitoring
    Situ
    Systems
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012