Record details

Title
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
Statement of responsibility
    Josef Havíř
Other titles
    Geometric analysis of the Neogene gravels at some sites in the central part of the Carpathian Foredeep
Author
    Havíř, Josef, 1970-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 26-28
Year
    1998
Notes
    3 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    deformace plastická
    geometrie
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    orientace přednostní
    příkrov
    štěrk
    tektonika kompresní
    valoun
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Bohdalice (Vyškov)
    ČR-Morava
    Kostelec u Holešova (Kroměříž)
    Němčany (Vyškov)
    Nítkovice (Kroměříž)
Keyword
    24-42
    24-43
    24-44
    25-13
    Analýza
    Bučovice
    části
    Geometrická
    Karpatské
    Kojetín
    Lokalitách
    Několika
    Neogenních
    Předhlubně
    Přerov
    Střední
    Šlapanice
    šťěrků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012