Record details

Title
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
Statement of responsibility
    Irena Smolová
Author
    Smolová, Irena
Language
    česky
External object
   http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/veda/geomorf_konf/sbornik/texty1/rSmolova.pdf
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Pages
    s. 127-131
Notes
    1 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    andezit
    antroporeliéf
    eroze říční
    geomorfologie
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    lom
    morfologie fluviální
    ochrana přírody
    paleozoikum-svrchní
    povodeň
    reliéf
    soliflukce
    suroviny stavebního průmyslu
    údolí
    vnitrosudetská pánev
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    Benešov (Náchod, Broumov)
    Broumovská vrchovina (Česko)
    Čechy (Česko)
    Hynčice (Náchod, Broumov)
    Janovičky (Náchod, Broumov)
    Otovice (Náchod, Broumov)
    Polsko jižní
    Rožmitál (Náchod, Broumov)
    Šonov (Náchod, Broumov)
Keyword
    Analýza
    Geomorfologická
    Hor
    Javořích
    Reliéfu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012