Record details

Title
    Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV
Author
    Roštínský, Pavel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Moravský Krumlov IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě . 29
Pages
    S. 26-42
Notes
    Projekt: GP205/06/P188, GA ČR
    Překlad názvu: Geomorphological characteristic of the archaelogical site Moravský Krumlov IV surrounding
    Rozsah: 17 s.81509214
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geology
    geomorphology
    topography evolution
Keyword
    Archeologické
    Charakteristika
    Geomorfologická
    IV
    Krumlov
    Lokality
    Moravský
    Okolí
Abstract (in czech)
   Studie charakterizuje geologii a geomorfologii archeologického naleziště Moravský Krumlov IV v okolí vrchoviny Krulovský les na jihovýchodním okraji Českého masivu.
Abstract (in english)
   The study characterizes geology and geomorphology of the archaeological site Moravský Krumlov IV surrounding in the neotectonic Krumlovský les Upland on the southeastern margin of the Bohemian Massif. It incorporates new information from detailed geomorphological mapping of the area and compares it with morphostructural data of wider region. Major rock types and landforms of several genetic types are distinguished and visualized in maps. Crucial stages of topography evolution are summarized.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012