Record details

Title
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
Author
    Kirchner, Karel
    Roštínský, Pavel
Conference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007 (02.04.2007-04.04.2007 : Malenovice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Pages
    S. 48-64
Notes
    Překlad názvu: Geomorphological inventory of selected rock forms in the central part of protected landscape area Žďárské vrchy
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geomorphological inventory
    Landscape Protected Area Žďárské vrchy
    rock forms of natural monuments
Keyword
    Centrální
    CHKO
    části
    Geomorfologická
    Inventarizace
    Skalních
    útvarů
    Vrchy
    Vybraných
    Žďárské
Abstract (in czech)
   Příspěvek prezentuje výsledky geomorfologického inventarizačního výzkumu v centrální části Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Geomorfologická inventarizace byla zaměřena na topografii 11 přírodních památek v geomorfologickém podcelku Žďárské vrchy mezi Novým Městem na Moravě, Sněžným a Svratkou. Příspěvek ukazuje metodologický přítup ke geomorfologické inventarizaci a také charakterizuje základní rysy reliéfu. V rámci jednotlivých přírodních památek byla geomorfologická inventarizace zaměřena na skalní útvary a aktivní a potenciální ovlivnění geomorfologických procesů a tvarů reliéfu lidskou činností. Autoři ukazují hlavní výsledky geomorfologické inventarizace na vybraných příkladech přírodních památek (Drátenická skála, Malínská skála, Devět skal).
Abstract (in english)
   The contribution presents results of the geomorphological inventory research in the central part of the Žďárské vrchy Protected Landscape Area. The geomorphological inventory was focused on the topography of 11 natural monuments in the geomorphological sub-unit Žďárské vrchy Hills among Nové Město na Moravě, Sněžné and Svratka. The contribution shows a methodological approach to geomorphological inventory and also characterizes basic relief features. Within the natural monuments, the geomorphological inventory was concentrated on rock forms, active and potential influencing of present geomorphological processes and human impact on the relief. The authors bring results of the geomorphological inventory on selected examples of natural monuments (the Drátenická skála rock, the Malínská skála rock, the Devět skal rock).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012