Record details

Title
    Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
Author
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Conference
    Odborný seminář rady NP Podyjí (19.03.1996 : Znojmo, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991
Pages
    s. 1-2
Notes
    Projekt: 774/93, GA MŽP
    Projekt: IAA3086601, GA AV ČR
Keyword
    Geomorfologická
    Inventarizace
    Národním
    Parku
    Podyjí
    Reliéfu
    Tvarů
    Vybraných
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012