Record details

Title
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Statement of responsibility
    Barbara Žižková
Author
    Žižková, Barbara
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Pages
    s. 75
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    061.3
    504.5
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    denudace
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    ploužení
    pohyb svahový
    poškození
    rizika geologická
    řícení skalní
    sesuv
    suťový proud
    svah
    synklinála
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
    využití území
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy-Hodslavický Javorník
Keyword
    Beskydy
    Brachysynklinální
    Česká
    Elevace
    Geomorfologická
    Hodslavického
    Javorníku
    Moravskoslezské
    Republika
    Transformace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012