Record details

Title
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
Author
    Baroň, I.
    Cílek, V.
    Kirchner, Karel
    Krejčí, O.
    Melichar, R.
Conference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 (10.06.2002-11.06.2002 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
Pages
    s. 10-14
Notes
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geomorphological aspects of deep-seated slope deformations in the Vsetin region
    Rozsah: 5 s.
Subject category
    Carpathians
    slope deformations
Keyword
    Aspekty
    Deformací
    Geomorfologické
    Hlubokých
    Svahových
    Vsetínsku
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012